БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ НА BUSHNELL
Продуктите, които обслужват здравните нужди на населението. Според СЗО тези продукти трябва да бъдат на разположение „по всяко време, в адекватни количества, в подходящите дозирани форми, с гарантирано качество и адекватна информация и на цена, която могат да си позволят индивида и общността“.